ZÁKLADNÍ ŠKOLA a STŘEDNÍ ŠKOLA
VINOHRADSKÁ 54
Praha 2, 120 00
E-mail: skola@skolavinohradska.cz
Telefon: 224 254 257
www.skolavinohradska.cz
ID datové schránky škola: 4rab9w8
Magistrát hlavního města PrahyID datové schránky SPC: syuvizv
Zřizovatelem školy je Magistrát hlavního města Prahy 

Vítejte na stránkách

Základní škola a Střední škola

Škola je samostatně zřízena pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Operační program - Praha Adaptibilita

Operační program - Praha Adaptibilita

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu hl.m. Prahy prostřednictvím Operačního pragramu Praha - Adaptabilita.
​EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Efektivnějším vzděláváním k vyšší kvalitě života

Ve školním roce 2009/2010 získala škola v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, vyhlášeného MHMP grant v prioritní ose 3 (Modernizace počátečního vzdělávání) směřující ke zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy osob se zdravotním postižením v souladu s požadavky trhu práce. Název projektu „Efektivnějším vzděláváním k vyšší kvalitě života“ vystihuje cíl rozvíjet klíčové kompetence žáků se zdravotním postižením, potřebné k dalšímu vzdělávání a při hledání zaměstnání.

K dosažení tohoto cíle jsme zvolili následující prostředky a postupy:

  1. Inovaci vzdělávacího programu s důrazem na ty klíčové kompetence, které jsou při vstupu na trh práce nejvíce potřeba – vytvořili jsme vlastní školní vzdělávací program.
  2. Další vzdělávání pedagogů – vytvořili jsme podmínky pro efektivní používání nových informačních a komunikačních technologií (IKT) a metod výuky. Patnáct pedagogů se v rámci počítačových školení naučilo pracovat s interaktivní tabulí, se softwarem pro výrobu výukových materiálů a vytvořili jsme metodiku pro tvorbu výukových materiálů.
  3. Tvorbu výukových materiálů (digitálních učebních materiálů - DUM) pro práci v interaktivních i běžných učebnách, které budou využitelné i v dalších speciálních školách – vytvořili jsme výukové obsahy pro 101 vyučovacích hodin z různých předmětů. Tyto výukové obsahy jsou ke stažení níže na této stránce.
  4. Výuku žáků dle nového školního vzdělávacího programu za pomoci nových metod a IKT. V době realizace projektu jsme dle nového ŠVP vzdělávali 61 žáků. ŠVP jsme zaváděli a ověřovali postupně: září 2010 až červen 2011 první ročník, září 2011 až červen 2012 druhý ročník.

Součástí projektu bylo i materiálně technické zajištění výuky tj. především nákup dvou interaktivních tabulí, počítačů a další vyučovací techniky.

DUM - Výtvarná výchova

Zde jsou ke stažení dvě videa využitelná při výuce výtvarné výchovy. 

Malování na počítači lze zároveň využít při hodinách informatiky.

Postup zpracování tvaru na hrnčířském kruhu vznikl pro předmět předprofesní příprava, nicméně je dobře využitelný i v hodinách výtvarné výchovy.

Přílohy ke článku - pro stažení klikněte pravým tlačitkem a zvolte "Uložit odkaz jako..."

VV_Malovani_na_pocitaci.wmv
PP_Postup_zpracovani_tvaru_na_hrncirskem_kruhu.wmv

DUM - Anglický jazyk

Všechny výukové materiály pro anglický jazyk jsou vytvořeny v programu SMART Notebook.

Přílohy ke článku - pro stažení klikněte pravým tlačitkem a zvolte "Uložit odkaz jako..."

AJ_Town.notebook
AJ_Animals_can.notebook
AJ_Accomodation.notebook
AJ_Food_Like.notebook
AJ_Seasons_ months.notebook
AJ_Days_of_the_week.notebook

Školní vzdělávací program

Přílohy ke článku - pro stažení klikněte pravým tlačitkem a zvolte "Uložit odkaz jako..."

SVP_PRS.pdf

DUM - Výchova k občanství

Přílohy ke článku - pro stažení klikněte pravým tlačitkem a zvolte "Uložit odkaz jako..."

VkO_2_Ceska_republika_1.notebook
VkO_2_Ceska_republika_2.notebook
VkO_2_Stat_a_jeho_charakteristika.notebook
VkO_2_Ustava_CR.notebook
VkO_2_Statni_obcanstvi.notebook
VkO_2_Delba_statni_moci.notebook
VkO_2_Moc_zakonodarna.notebook
VkO_2_Moc_vykonna.notebook
VkO_2_Moc_soudni.notebook
VkO_2_Pravni_vedomi.notebook
VkO_2_Organy_pravni_ochrany.notebook
VkO_2_Trestni_odpovednost_mladistvych.notebook
VkO_2_Referendum_peticni_pravo.notebook
VkO_2_Volebni_pravo.notebook
VkO_2_Prubeh_voleb.notebook
VkO_2_Skolsky_system_CR.notebook
VkO_2_Uplatneni_na_trhu_prace.notebook
VkO_2_Pracovni_pomer_druhy_pracovniho_pomeru.notebook
VkO_2_Pracovni_podminky_zamestnancu.notebook
VkO_2_Pracovni_podminky_zen_a_mladistvych.notebook
VkO_2_Nezamestnanost_urady_prace.notebook
VkO_2_Kvalifikace_rekvalifikace.notebook
VkO_2_Pracovni_smlouva.notebook
VkO_2_Odmena_za_praci.notebook
VkO_2_Ukonceni_pracovniho_pomeru.notebook
VkO_2_Formy_podnikani.notebook
VkO_2_Zdravotni_pojistovny.notebook
VkO_2_Financni_gramotnost.notebook
VkO_Financni_gramotnost II.notebook
VkO_2_Dluhova_ past-exekuce.notebook
D-Premyslovci.notebook
D-Lucemburkove_Jan_a_Karel_IV.notebook
D_Karel_IV.ppsx
D-Husitstvi.notebook
D_Marie_Terezie_a_Josef_II.notebook
D_Prvni_polovina_19_stoleti.notebook
D_Prvni_svetova_ valka_Prvni_republika.notebook
D_Druha_svetova_valka.notebook

Metodika tvorby výukových obsahů

Přílohy ke článku - pro stažení klikněte pravým tlačitkem a zvolte "Uložit odkaz jako..."

Metodika_tvorby_vyukovych_materialu.pdf

DUM - Příprava pokrmů

Zde jsou tři materiály vytvořené ve SMART Notebooku a 11 materiálů vytvořených v Microsoft Office PowerPointu.

Přílohy ke článku - pro stažení klikněte pravým tlačitkem a zvolte "Uložit odkaz jako..."

PPK1_Vyziva_cloveka.notebook
PPK1_Bilkoviny.notebook
PPK1_Tuky.notebook
PPk_Zakladni_ziviny_Sacharidy.pptx
PPk_potraviny_rostlinneho_puvodu_Ovoce.pptx
PPk_Potraviny_rostlinneho_puvodu_Zelenina_a_brambory.pptx
PPk-Potraviny_rostlinneho_puvodu_Lusteniny.pptx
PPk_Potraviny_rostlinneho_puvodu_Obiloviny.pptx
PPk_Potraviny_zivocisneho_puvodu_Maso_a_masne_vyrobky.pptx
PPK_Potraviny_zivocisneho_puvodu_Mleko_a_mlecne_vyrobky 2.pptx
PPk_Potraviny_zivocisneho_puvodu_Vejce.pptx
PPk_Konzervace_ovoce.pptx
PPk_Konzervace_zeleniny_a_hub.pptx
PPk_Konzervace_masa_a_masnych_pokrmu.pptx

DUM - Český jazyk

Těchto šest výukových materiálů pro český jazyk je vytvořeno v programu SMART Notebook.

Přílohy ke článku - pro stažení klikněte pravým tlačitkem a zvolte "Uložit odkaz jako..."

Cj_Vyjmenovana_slova_BaL.notebook
Cj_Vyjmenovana_slova_MaP.notebook
Cj_Vyjmenovana_slova_S,VaZ.notebook
Cj_Podmet_prisudek.notebook
Cj_Cislovky.notebook
Cj_Zajmena.notebook

DUM - Drobná údržba

Následující tři výukové materiály jsou vytvořeny v programu Microsoft Office PowerPoint.

Měření délek je využitelné pří dílenských pracích chlapců, výroba kapsičky a kuchyňské chňapky je určena spíše pro děvčata.

Přílohy ke článku - pro stažení klikněte pravým tlačitkem a zvolte "Uložit odkaz jako..."

DU_Mereni_delek.pptx
DU_hotoveni_kapsicky_podle_strihu.pptx
DU_Vyroba_kuchynske_chnapky.pptx

DUM - Rodinná výchova

Následujících patnáct výukových materiálů pro předmět rodinná výchova je vytvořených v programu SMART Notebook.

Přílohy ke článku - pro stažení klikněte pravým tlačitkem a zvolte "Uložit odkaz jako..."

RoV_Soustava_kosterni.notebook
RoV_Soustava svalova.notebook
RoV_Obehova_soustava.notebook
RoV-Dychaci_soustava.notebook
RoV_Travici_soustava.notebook
RoV_Smyslova_ soustava.notebook
RoV_Zlazy_s_vnitrni_sekreci.notebook
RoV_Soustava_kozni.notebook
RoV_Vznik_noveho_zivota.notebook
RoV_Vyvoj_plodu.notebook
RoV_Novorozenec.notebook
RoV_Rodina.notebook
ROV_Nebezpecne_navyky_koureni.notebook
ROV_Byt_ Zarizeni.notebook
ROV_Hospodareni_s_penezi.notebook

DUM - Matematika

Těchto devět výukových materiálů pro předmět matematika je vytvořeno v programu SMART Notebook.

Přílohy ke článku - pro stažení klikněte pravým tlačitkem a zvolte "Uložit odkaz jako..."

M1_Jednotky_casu.notebook
M1_Deleni_cisly 10_100_1000.notebook
M1_Deleni_prirozenych_cisel.notebook
M1_Nasobeni_prirozenych_cisel.notebook
M1_Jednotky_delky.notebook
M1_Scitani_prirozenych_cisel.notebook
M1_Deleni_se_zbytkem.notebook
M1_Jednotky_objemu.notebook
M1_Jednotky_hmotnosti.notebook

DUM - Základy přírodních věd

Učební materiál Antarktida je vytvořen v programu SMART Notebook a je využitelný v hodinách přírodopisu nebo zeměpisu.

Další dva učební materiály jsou vytvořeny v Microsoft Office PowerPoint a najdou uplatnění v hodinách chenie.

Přílohy ke článku - pro stažení klikněte pravým tlačitkem a zvolte "Uložit odkaz jako..."

Pr_Antarktida.notebook
Ch_Sklo_a_bezpecnost.pptx
Ch_Castice_a_skupenstvi.pptx

DUM - Hudební výchova

Zde je ke stažení prezentace vytvořená v programu Microsoft Office PowerPoint představující jednotlivé hudební nástroje

Přílohy ke článku - pro stažení klikněte pravým tlačitkem a zvolte "Uložit odkaz jako..."

Hv_Druhy_hudebnich_nastroju.ppt

DUM - Výchova ke zdraví

Všechny tyto výukové materiály jsou vytvořeny v programu SMART Notebook.

Přílohy ke článku - pro stažení klikněte pravým tlačitkem a zvolte "Uložit odkaz jako..."

VZ_zdravy_zivotni_styl.notebook
VZ_popaleni_poleptani_omrzliny.notebook
VZ_Obezita.notebook
VZ_Evakuace.notebook

Partneři

Stonožka SIMP Operační program Praha - Adaptabilita Evropský sociální fond