ZÁKLADNÍ ŠKOLA a STŘEDNÍ ŠKOLA
VINOHRADSKÁ 54
Praha 2, 120 00
E-mail: skola@skolavinohradska.cz
Telefon: 224 254 257
www.skolavinohradska.cz
ID datové schránky škola: 4rab9w8
Magistrát hlavního města PrahyID datové schránky SPC: syuvizv
Zřizovatelem školy je Magistrát hlavního města Prahy 

Vítejte na stránkách

Základní škola a Střední škola

Škola je samostatně zřízena pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Operační program - Praha Adaptibilita

Operační program - Praha Adaptibilita

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu hl.m. Prahy prostřednictvím Operačního pragramu Praha - Adaptabilita.
​EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Rozvoj pracovních návyků a dovedností žáků se zdravotním postižením prostřednictvím fiktivní firmy

Dne 1.7. 2012 zahájila škola projekt Rozvoj pracovních návyků a dovedností žáků se zdravotním postižením prostřednictvím fiktivní firmy, který reaguje na aktuální situaci při výuce předmětu předprofesní příprava na praktické škole dvouleté vzdělávající žáky s mentálním postižením.

Cílem předmětu předprofesní příprava je připravit žáky ke vstupu na trh práce tím, že jeden den v týdnu docházejí na praxi do různých organizací, kde pracují v reálném pracovním prostředí bez přímého vedení vyučujícím.
Poslední dobou však přibývá žáků, jimž míra jejich postižení, nebo znevýhodnění, brání praxi mimo budovu školy samostatně vykonávat. Hledali jsme řešení, které by umožňovalo žákům vykonávat předprofesní přípravu ve školním prostředí, aniž by se významně narušil cíl předmětu. V rámci projektu proto vznikla pro tyto žáky fiktivní firma, která se snaží v co nejvyšší míře simulovat reálné pracovní prostředí.

Žáci se v rámci firmy seznámí s veškerými administrativními úkony vycházejícími ze zákoníku práce (pracovní smlouva, přijímací pohovor, platový výměr, hodnocení pracovníků apod.). Firma pak na základě zakázek zhotovuje výrobky pro skutečné odběratele.

Firma má tři školní pracoviště: šicí dílnu, dřevo a kovozpracující dílnukeramickou dílnu. Mezistupeň mezi prací ve škole a samostatným docházením na externí pracoviště tvoří praxe v botanické zahradě, kde skupina žáků pracuje v reálném mimoškolním prostředí, avšak pod dohledem vyučujícího.

Očekáváme, že práce v této firmě pomůže žákům získat pracovní návyky a dovednosti potřebné k zařazení do skutečného pracovního prostředí a zvládnout náročný přechod ze školního prostředí do prostředí pracovního. Abychom zjistili, které pracovní kompetence žákům při vstupu do pracovního prostředí nejvíce chybí, provedli jsme průzkum mezi organizacemi, do kterých naši žáci na praxi docházejí. Na posílení těchto kompetencí se v projektu zaměřujeme.
Projekt dále přispěje ke snížení rizika nevhodné volby vzdělávací a profesní dráhy prostřednictvím individuálních konzultací s žáky a poradenskou činností sociální pracovnice a výchovného poradce.

V rámci projektu absolvují také pedagogové potřebné další vzdělávání pro posílení jejich odborných kompetencí a zkvalitnění práce.

 

Projekt je realizován v rámci 4. výzvy Operačního programu Praha – Adaptabilita, vyhlášeného MHMP v prioritní ose 3 (Modernizace počátečního vzdělávání) a směřuje ke zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy osob se zdravotním postižením v souladu s požadavky trhu práce.

 

Webové stránky projektu: http://www.skolavinohradska.cz/projekty

 

Kontakt: Mgr. Zuzana Fořtová

                Zuzana.fortova@skolavinohradska.cz

    Tel: 724 302 204

Fiktivní firma VINDIL

Tento metodický materiál dokumentuje průběh a výsledky práce fiktivní firmy.

Přílohy ke článku - pro stažení klikněte pravým tlačitkem a zvolte "Uložit odkaz jako..."

Metodika_Fiktivni_firma.pdf

Upravený školní vzdělávací program

Tento školní vzdělávací program obsahuje inovovanou příslušná část ŠVP v oblasti odborných činností zahrnující změny vzešlé z realizace projektu.

Přílohy ke článku - pro stažení klikněte pravým tlačitkem a zvolte "Uložit odkaz jako..."

SVP_Prakticka_skola_dvouleta.pdf

Velikonoční jarmark 2014

Velikonoční jarmark 2014

Ve středu 26.3. 2014 se naši žáci účastnili tradičního Velikonočního jarmarku, kde prezentovali své výrobky vzniklé v rámci činnosti Fiktivní firmy VINDIL.

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.

Náš projekt v reprezentativní brožuře OPPA a OPPK

Náš projekt v reprezentativní brožuře OPPA a OPPK

Projekt "Rozvoj pracovních návyků a dovedností žáků se zdravotním postižením prostřednictvím fiktivní firmy", který naše škola realizuje, byl vybrán do informační brožury, která se připravuje k tisku.
Brožura bude česko-anglická a bude sloužit jako ukázka realizace úspěšných projektů.

V rámci příprav brožury naší školu navštívila paní fotografka, která pořídila krásné obrázky. Naleznete je ve fotogalerii.

Regio stars 2014

Náš projekt byl přihlášen do soutěže evropských projektů REGIO STARS 2014.

Cílem ocenění RegioStars je identifikovat osvědčené postupy v oblasti regionálního rozvoje a upozornit na originální a inovativní projekty, které by mohly být atraktivní a inspirující do dalších regionů. RegioStars jsou součástí Commission's Regions for Economic Change initiative, jejímž cílem je vyzdvihnout dobrou praxi v městském a regionálním rozvoji.

Doufáme v úspěch.

Partneři

Stonožka SIMP Operační program Praha - Adaptabilita Evropský sociální fond