ZÁKLADNÍ ŠKOLA a STŘEDNÍ ŠKOLA
VINOHRADSKÁ 54
Praha 2, 120 00
E-mail: skola@skolavinohradska.cz
Telefon: 224 254 257
www.skolavinohradska.cz
ID datové schránky škola: 4rab9w8
Magistrát hlavního města PrahyID datové schránky SPC: syuvizv
Zřizovatelem školy je Magistrát hlavního města Prahy 

Vítejte na stránkách

Základní škola a Střední škola

Škola je samostatně zřízena pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a STŘEDNÍ ŠKOLA

Odkaz na Google maps

​VINOHRADSKÁ 54
Praha 2, 120 00
E-mail: skola@skolavinohradska.cz
Telefon: 224 254 257
www.skolavinohradska.cz
ID datové schránky: 4rab9w8


Mgr. Gabriela TURKOVÁ

Třídní učitelka - 4. třída ZŠ
Telefon: 224 254 257
E- mail: Gabriela.Turkova@skolavinohradska.cz

Třídní učitelka v II., III.  IV., V. ročníku základní školy.

Na základní škole vyučuje předměty: Český jazyk, Matematika, Prvouka, Přírodověda, Řečová výchova,
Tělesná výchova, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Pracovní vyučování


Partneři

Stonožka SIMP Operační program Praha - Adaptabilita Evropský sociální fond