ZÁKLADNÍ ŠKOLA a STŘEDNÍ ŠKOLA
VINOHRADSKÁ 54
Praha 2, 120 00
E-mail: skola@skolavinohradska.cz
Telefon: 224 254 257
www.skolavinohradska.cz
ID datové schránky škola: 4rab9w8
Magistrát hlavního města PrahyID datové schránky SPC: syuvizv
Zřizovatelem školy je Magistrát hlavního města Prahy 

Vítejte na stránkách

Základní škola a Střední škola

Škola je samostatně zřízena pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a STŘEDNÍ ŠKOLA

Odkaz na Google maps

​VINOHRADSKÁ 54
Praha 2, 120 00
E-mail: skola@skolavinohradska.cz
Telefon: 224 254 257
www.skolavinohradska.cz
ID datové schránky škola: 4rab9w8
ID datové schránky SPC: syuvizv


Mgr.Jiří SIKORA

Třídní učitel - 5. třída ZŠ
Telefon: 224 254 257
E- mail: Jiri.Sikora@skolavinohradska.cz

Třídní učitelka v V. ročníku základní školy.

Na základní škole vyučuje předměty: Český jazyk, Matematika, Přírodověda, Vlastivěda, Pracovní vyučování, Výtvarná výchova, Tělesná výchova, Řečová výchova


Partneři

Stonožka SIMP Operační program Praha - Adaptabilita Evropský sociální fond