ZÁKLADNÍ ŠKOLA a STŘEDNÍ ŠKOLA
VINOHRADSKÁ 54
Praha 2, 120 00
E-mail: skola@skolavinohradska.cz
Telefon: 224 254 257
www.skolavinohradska.cz
ID datové schránky: 4rab9w8
Magistrát hlavního města Prahy
Zřizovatelem školy je Magistrát hlavního města Prahy 

Vítejte na stránkách

Základní škola a Střední škola

Škola je samostatně zřízena pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Den otevřených dveří na střední škole

Den otevřených dveří: 21. listopadu 2017 od 9,00 do16,00

Návštěva školy je možná kdykoliv po předcházející domluvě se zástupkyní ředitele školy nebo výchovným poradcem.


Autor: Jiří Širl

Vyhlášení volného dne pro žáky 29.9. 2017

Tímto vám oznamujeme, že podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitel školy volný den pro žáky z organizačních důvodů v termínu 29.9. 2017.

V tomto termínu nebude v provozu ani školní družina, ani školní jídelna, ani Speciálně pedagogické centrum.

Oficiální oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky naleznete v příloze.


Autor:

Zahájení školního roku 2017/2018

Nový školní rok 2017/2018 zahájíme v pondělí 4. září od 8:00 - bude pouze jedna vyučovací hodina (8:00-8:45).
Školní jídelna v tento den vařit NEBUDE!

Od úterý 5. září do pátku 8. září bude vyučování ve všech třídách od 8:00 do 11:40.
Obědy se v těchto dnech budou vydávat od 11:40 do 13:00.
Školní družina bude v plném provozu.

Od pondělí 11. září 2017 bude výuka probíhat dle pravidelného rozvrhu.

Přiložený článek obsahuje další informace týkající se organizace školního roku 2017/2018.

Fotografie ze zahájení školního roku naleznete ve fotogalerii.


Autor:

Chorvatsko 2017

Chorvatsko 2017

Vážení rodiče a spolužáci,

tímto vám oznamujeme, že jsme v pořádku v sobotu 26.5. 2015 dorazili do městečka Omišalj na severu ostrova Krk.. 

Počasí je tu hezké, moře teplé, ubytování pěkné a jídlo dobré.

Fotografie a další informace naleznete ve fotogalerii.

Průběžně se budeme snažit fotografie doplňovat. Aktualizace fotografií a informací je však limitována omezeným připojením na internet...


Autor:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2017

Přijímací řízení I. kolo 24. 4. 2017

Praktická škola dvouletá 78-62-C/02

 

Přehled přijatých uchazečů

Přijatí uchazeči - registrační číslo:

 • 2401
 • 2402
 • 2404
 • 2405
 • 2406
 • 2407
 • 2409
 • 2410
 • 2411
 • 2412
 • 2413
 • 2414

Autor: Marcela Bernardová

Halové mistrovství Evropy v atletice 2017

Halové mistrovství Evropy v atletice 2017

Ve dnech 8.3.-13.3. 2017 Praha hostila hendikepované atlety z 13 evropských
a 1 asijského státu. Konalo se 8. Halové atletické mistrovství Evropy.
Naše škola měla tu čest podílet se na realizaci tohoto mistrovství.
Význam naší pomoci byl zpečetěn úspěchem českého týmu, ve kterém jsou také dvě naše bývalé žákyně. Šest medailí je výborným výsledkem!

Gratulujeme! 

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.


Bližší informace o akci a další fotografie naleznete na oficiálních stránkách mistrovstvíhttp://prague2017.org/


Autor:

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY - školní rok 2017/2018

Vážení rodiče, dne 3. dubna 2017, se na naší škola koná

ZÁPIS do 1. třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLY


Školní vzdělávací program

 • Pro základní vzdělávání základní škola, ZŠ a SŠ Vinohradská 54, Praha 2, č.j. 104/2016 ZŠ a SŠ

Od 8.00 hodin do 16.00 hodin ve druhém patře budovy školy.

Kancelář výchovného poradce

Mgr. Jiří ŠÍRL tel.: 224 254 257, 222 513 847

Zapsány budou děti, které do 31. 8. 2016 dovrší šesti let věku.

K ZÁPISU PŘINESTE 

 • Váš občanský průkaz.
 • Rodný list dítěte.
 • Doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole.
 • V případě žádosti o odklad povinné školní docházky dítěte, přineste vyjádření ŠPZ k odkladu školní docházky a zprávu dětského lékaře.
 • Pokud jste CIZINEC,  přineste POTVRZENÍ o: POVOLENÍ k trvalému pobytu.

 

Těšíme se na setkání.

PaedDr.Stanislav DRBOUT
ředitel školy


Autor: Marcela Bernardová

Pražský přebor v plavání 2017

Pražský přebor v plavání 2017

Ve čtvrtek 2. března 2017 jsme se zúčastnili Pražského přeboru v plavání.
Reprezentovali nás tito žáci:
Eliška Vokůrková (získala 2 medaile)
Anička Kostomlatská (získala 3 medaile)
David Šťastný (získal 3 medaile)
Ondřej Horský (získal 2 medaile)
George Radojčić (získal 2 medaile)
Jakub Dvořák (získal 2 medaile)
Sandra Dušilová
Petra Maláková

Kromě těchto 14. osobních úspěchů v různých disciplínách jsme získali ještě dvě kolektivní vítězství:
2. místo děvčat ve štafetě
2. místo chlapců ve štafetě

Všem reprezentantům gratulujeme!!!

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.


Autor:

Přijímací řízení 2017 - Praktická škola dvouletá

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA obor vzdělání Praktická škola dvouletá

STUDIJNÍ OBOR: Praktická škola dvouletá 78-62-C/02

Termín odevzdání přihlášek: do 1. března 2017

ŠKOLA NEPOŘÁDÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Přijímací řízení I. kolo, první termín 24. 4. 2017

Kritéria pro přijetí žáka nebo uchazeče o studium v Praktické škole dvouleté 78-62-C/02, pro školní rok 2016/2017:

 • Splněná povinná školní docházka.
 • Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole.
 • Zdravotní způsobilost.
 • Předpoklady pro dokončení studia.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 24.

V Praze dne  31. 1. 2017


Autor:

Masopust 2017

Masopust 2017

Ve středu 1. března 2017 se uskutečnil v tělocvičně naší školy tradiční REJ MASEK. Odborná porota měla nesnadný až neřešitelný úkol, když měla vybrat nejhezčí masku, protože to všem moc slušelo.

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.


Autor:

Divadlo GONG - Stínadla se bouří

Divadlo GONG - Stínadla se bouří

Ve středu 22. února 2017 vyrazili žáci praktické školy společně s žáky základní školy opět do divadla GONG, tentokrát na představení Stínadla se bouří.

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.


Autor:

Nabídka práce - Sociální pracovník SPC

Školské poradenské zařízení (ŠPZ) - Speciálně pedagogické centrum při ZŠ a SŠ Vinohradská 54, Praha 2 přijme na celý nebo částečný úvazek pracovníka na pozici sociální pracovník.

 

Náplň práce:
poskytování sociálně právního poradenství zákonným zástupcům a zletilým klientům,
předprofesní příprava žáků se SVP,
spolupráce s příslušným ÚMČ,
administrativní práce spojené s chodem ŠPZ.

Požadujeme:
Odborná způsobilost podle § 110 zákona č.108/2006 Sb.

Nabízíme:
Zařazení do platové třídy podle nařízení vlády č.222/2010 Sb.
Platový tarif podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č.564/2006 Sb.

 

Kontakt:

PaedDr. Stanislav DRBOUT
ředitel školy

Základní škola a Střední škola
Vinohradská 54
PRAHA 2

tel: 602 315 044

e-mail: stanislav.drbout@skolavinohradska.cz


Autor:

Lyžařský výcvikový kurz 2017

Lyžařský výcvikový kurz 2017

Týden od 8. do 14. ledna 2016 strávili žáci naší Paktické školy na horách, kde lyžovali.
Jak je z fotografií patrno, měli tam ideální sněhové podmínky, dobrou atmosféru a výbornou stravu.

Jezdili na běžkách i sjezdovkách, závodili, hráli bowling, ale psali i dopisy.

Sice byli občas zmrzlí a unavení, ale domů se vrátili šťastní a spokojení...

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.


Autor:

Vánoční Akademie 2016

Vánoční Akademie 2016

Ve středu 21.12. 2016 se v aule naší školy konala tradiční vánoční akademie.
Jako každoročně se velice vydařila.

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.


Autor:

Vánoční výstava 2016

Vánoční výstava 2016

I v letošním roce jsme jako doprovodný program Vánoční akademie jsme uspořádali výstavu výrobků našich žáků s vánoční tématikou. Kdo z rodičů výstavu ve středu 21.12. 2016 navštívil, jistě potvrdí, jak jsou naši žáci šikovní.

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.


Autor:

Sportovní soustředění Nymburk 2016

Sportovní soustředění Nymburk 2016

Ve dnech 15. – 18. 12. 2016  absolvovali  sportovně nadaní žáci naší školy soustředění ve sportovním centru Nymburk, kde se jim věnovali profesionální trenéři atletiky, plavání a míčových her. Akce se zúčastnili sportovci z různých oddílů z celé republiky. Soustředění mělo za cíl přivést děti k pravidelnému sportování, a zároveň vytipovat sportovce, kteří by mohli být při pravidelném tréninku s profesionálními trenéry zařazeni do reprezentace ČSMPS a účastnit se mezinárodních soutěží.

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.


Autor:

Vánoční koncert 2016

Vánoční koncert 2016

Protože kultury není nikdy dost, navštívili naši žáci před Vánoci ještě Národní dům na Vinohradech, kde si ve středu 14. prosince 2016 vyslechli vánoční koncert v podání dětského pěveckého sboru Coro Piccolo pod vedením Jany Galíkové s klavírním doprovodem Sandry Bergmannové.
Během koncertu se žáci dozvěděli, co je to Advent, jak je to doopravdy s adventními nedělemi, co za podivná stvoření jsou vlastně „Lucky“ nebo jak slavili vánoce prababičky a pradědové. Zazpívali si s ostatními koledy a rozezvonili Majakovského sál vánočními zvonečky. 

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.


Autor:

Práva dětí

Práva dětí

V úterý 13. prosince 2016 se v naší škole uskutečnila beseda o problematice rodinných vztahů, právech dítěte a šikaně. S žáky základní školy a poté i praktické školy přišli pohovořit pan PaedDr. Jiří Pilař a paní Mgr. Ivana Mičínová z organizace RODINNÉ MOSTY, z.s.

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.


Autor:

Divadlo GONG - Vánoční koleda

Divadlo GONG - Vánoční koleda

V pátek 9. prosince vyrazili žáci naší školy za kulturou.
Konkrétně do divadla GONG, kde zhlédli kouzelné vánoční představení Vánoční koleda.

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.


Autor:

Království železnic 2016

Království železnic 2016

Ve středu 7. prosince jsme s žáky praktické školy vyrazili do pražského království železnic. Expozice se nám velice líbila. Největší zájem jsme však měli o TRAMVAJ!

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii.


Autor:

Partneři

Stonožka SIMP Operační program Praha - Adaptabilita Evropský sociální fond